Web stranica & kolačići – ACREDIA ozbiljno pristupa zaštiti vaših osobnih podataka

Molimo imajte na umu: Hrvatski prijevod izvornog njemačkog teksta ima samo informativni karakter. Usprkos tome što je tekst pomno preveden, mi ne možemo jamčiti za njegovu točnost odnosno cjelovitost. Samo je njemački izvornik zakonski obavezujuć.

Zaštita osobnih podataka za ACREDIJINE web stranice i kolačići

Društvo ACREDIA Versicherung AG i njezino društvo-kći ACREDIA Services GmbH (dalje u tekstu „ACREDIA“, „mi“, „nas“) raduju se vašem posjetu ovim mrežnim stranicama i vašem zanimanju za usluge i proizvode koje nudimo. Zaštita vaše privatnosti i vaših osobnih podataka su nam bitni. Želimo da se tijekom svojeg posjeta našim mrežnim stranicama osjećate sigurno. Stoga primjenjujemo propise za zaštitu, za zakonsko ophođenje i povjerljivost osobnih podataka te za sigurnost podataka, posebice Zakon za zaštitu podataka Republike Austrije („DSG“), Opću uredbu o zaštiti podataka Europske unije („GDPR“) i Zakon o telekomunikacijama Republike Austrije („TKG“).

Općenito

Ovom izjavom o zaštiti osobnih podataka obavještavamo vas o vrsti, opsegu i razlozima obrade vaših osobnih podataka unutar naše online-ponude na mrežnim stranicama ACREDIA Versicherung AG www.acredia.at (dalje u tekstu pod skupnim nazivom: „ACREDIA mrežne stranice“ ili „naše mrežne stranice“) i s njima povezanim uslugama, funkcijama i sadržajima. U njih se ubrajaju ACREDIA Customer Tool (ACT), ACT Portal i Online Service OeKB Versicherung (zajedno „online ponuda“). U nastavku ćete stoga saznati više o tome koje podatke ćemo po svojoj prilici sakupljati, obrađivati i upotrijebiti kada se koristite našom mrežnom ponudom.

Na ACREDIJINIM mrežnim stranicama se mogu nalaziti linkovi i dodaci putem kojih se može dospjeti na mrežne stranice kojima ne upravlja ACREDIA i na koje se ne odnose naše odredbe o zaštiti osobnih podataka. Na ovim se stranicama nalaze informacije koje potječu od neovisnih trećih osoba i koje mogu biti zanimljive i korisne korisnicima ACREDIJINIH web stranica. Za sadržaj i oblikovanje tih mrežnih stranica odgovoran je isključivo njihov ponuđač. Molimo imajte na umu da mi pomno provjeravamo takve poveznice, ali nemamo utjecaja na sadržaj i sigurnost web stranica drugih ponuđača te za njih ne možemo niti jamčiti.

Što su osobni podaci?

Prema članku 4 stavku 1 GDPRa osobni su podaci svi podaci koji se odnose na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati („dotična osoba“). Fizička osoba se može identificirati onda kada ju se može identificirati posredno ili neposredno, primjerice pridruživanjem dotičnoj osobi imena ili identifikacijskog broja, poput IBANa ili OIBa. Podaci pravnih osoba ili registriranih društava osoba (npr. društva koja se u Republici Austriji nazivaju Offene Gesellschaft i Kommanditgesellschaft) nisu zaštićeni GDPRom – osim ako se zbog imena u nazivu tvrtke može stvoriti poveznica s fizičkom osobom. Za razliku od toga, podaci poduzeća koja nisu pravne osobe (npr. trgovci pojedinci) zaštićeni su GDPRom.

Koje vaše podatke sakupljamo, u koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi ih obrađujemo?

Ukoliko s nama stupite u kontakt

Kada s nama stupite u kontakt putem e-pošte, putem našeg elektroničkog kontakt-obrasca koji se nalazi na web stranicama ACREDIJE ili putem drugih elektroničkih kanala (npr. na platformama za društvene mreže) obrađujemo osobne podatke koje ste dobrovoljno podijelili, prije svega vaše ime, adresu e-pošte, vrstu upita tj. predmet iz naslova vaše poruke i sadržaj poruke.

Ove osobne podatke koji su nam preneseni tijekom vašeg stupanja u kontakt s nama obrađujemo kako bismo mogli odgovoriti na vaš upit, unutar okvira uspostave kontakta s nama koji ste priželjkivali te kako bi vam prenjeli podatke koje potražujete. Stoga je takva obrada podataka potrebna kako bi ispunili naše obaveze iz (pred)ugovora.

Povrh toga kako bi osigurali prikladnu sigurnost podataka i sistema te kako bi prepoznali zlonamjerni softver u prometu e-poštom pohranjujemo prije svega adresu e-pošte i IP-adresu primatelja i pošiljatelja, broj primatelja, predmet e-pisma, datum i vrijeme ulaska na poslužitelj, podatkovnu oznaku privitaka, veličinu poruke, klasifikaciju rizika za spam-poruke i status dostave, Reverse DNS te pojedinosti autentifikacije.

Podaci za pristup i prijavu

Ukoliko koristite naše web stranice i s njima povezane usluge, dakle ukoliko pristupate poslužniku na kojem se nalazi ona konkretna usluga koju potražujete („Serverlogfiles“, „dnevničke datoteke s poslužnika“), tada sakupljamo i obrađujemo posebice sljedeće podatke: ime učitanih mrežnih stranica, datoteka, datum i sat učitavanja, količina prenesenih podataka, Server Status Codes, vrijeme obrade, tip preglednika i klijenta s verzijom, operativni sustav, Referrer URL (stranica koja je prethodno posjećena), IP-adresa te nužne sadržaje obrazaca.

Ove podatke naš poslužnik automatski generira kada posjetite naše web stranice, a potrebni su nam kako bi vam na raspolaganje mogli staviti one usluge koje vi želite. Zbog toga dnevničke datoteke s poslužnika obrađujemo samo kako bi vam na raspolaganje mogli staviti naše web stranice i one usluge koje su s njima povezane, kako bi vas mogli identificirati kao korisnika s pravom pristupa, kako bi raspodijelili upite za mrežnog poslužitelja na našem Serverpoolu te iz sigurnosnih razloga (npr. za rješavanje prijevara i zlouporabe). Takva obrada podataka je stoga nužna kako bi sačuvali svoje opravdane interese i omogućili da naše mrežne stranice budu sigurne i jednostavne za upotrebu.

Podaci o korištenju

Ukoliko ste na to pristali, mi osim toga posebno obrađujemo i sljedeće podatke o tome kako koristite naše mrežne stranice i na koji način: IP-adresu, mrežni preglednik, jezik preglednika, operativni sustav, datoteke koje ste potražili na našim web stranicama, postavke za Javu, postavke zaslona, dubinu boje, ponašanje tijekom klikanja na našim mrežnim stranicama (sat pristupa, klikovi) te internetsku stranicu s koje nas posjećujete („Referrer URL“).

Ti se podaci sakupljaju putem takozvanih „tracking kolačića“ (pogledati poglavlje „Kolačići“). Te podatke o korištenju upotrebljavamo za web-analizu, kako bismo poboljšali svoje usluge i svoje web stranice te kako bi omogućavali njihovu što jednostavniju upotrebu. Ovakva upotreba podataka je rezultat vaše suglasnosti u upotrebi kolačića na našim web stranicama. Svoju suglasnost u svakome trenutku možete ograničiti na određene vrste kolačića putem alata za upravljanje kolačićima „Usercentrics“ (otvara se klikom na simbol otiska prsta lijevo dolje u pregledniku) te ju bez nadoknade možete opozvati s djelovanjem u budućnosti.

Registrierung und Benutzeraccount

Wenn Sie auf unserer Website registriert sind und einen Benutzeraccount zur Nutzung unseres Onlineangebots haben, verarbeiten wir darüber hinaus insbesondere folgende personenbezogenen Daten von Ihnen: Anrede, Name, Firma, E-Mail-Adresse, Adresse, Telefonnummer sowie Ihre Zugangsdaten.
Wir verarbeiten die Daten Ihres Benutzeraccounts lediglich zur Zurverfügungstellung Ihres Accounts sowie zur Bereitstellung unseres Onlineangebots, das ist einerseits, um online einen Versicherungsvertrag mit Ihnen abzuschließen, und andererseits zur Durchführung Ihres Versicherungsvertrages sowie zur Erteilung von Aufträgen zur Einziehung von Forderungen. Diese Datenverarbeitung ist zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. 
Um den Onlinekauf abzuwickeln, sind unter anderem folgende Daten einzugeben: Ansprechpartner, Kontaktdaten, Angaben zum Versicherungsnehmer sowie Angaben über seine Kunden. Zur Durchführung Ihres Versicherungsvertrages können Sie insbesondere Umsatzmeldungen abgeben, Kreditprüfungsaufträge eingeben und Schadenmeldungen vornehmen. Neue Aufträge zur Einziehung von Forderungen können Sie erteilen, indem Sie beispielsweise Daten zum Schuldnerunternehmen und den aushaftenden Forderungen eingeben. Details zu diesen Datenverarbeitungen sind in der „Information zur Datenverarbeitung nach 
Artikel 13 und 14 DSGVO der Acredia Versicherung AG“ und der „Datenschutzerklärung der Acredia Services GmbH“ dargestellt.
Wir verarbeiten keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 Abs. 1 DSGVO).

 

Newsletter

Kako bismo dobili vašu suglasnost za slanje biltena („Newsletter“) upotrebljavamo takozvani postupak „Double Opt In“, što znači da ćete nakon što ste se prijavili za naš bilten primiti e-poštu u kojoj ćemo vas zamoliti da potvrdite svoju prijavu. Na temelju vaše suglasnosti obradit ćemo vaše osobne podatke koje ste nam dobrovoljno stavili na raspolaganje tijekom prijave na naš bilten (ime i adresa e-pošte) kako bismo vam elektroničkim putem na vašu e-adresu mogli slati biltene o svojim aktualnim projektima, obavijesti o marketingu i proizvodima te kako bismo mogli pratiti vaš način čitanja našeg biltena. Naš bilten šaljemo putem alata „DialogMail“. Ovo je neposredna poveznica na informacije o zaštiti osobnih podataka:

www.dialog-mail.com/meta/rechtliches/datenschutz-richtlinie.php

Mjerenje uspješnosti: Naš bilten sadrži mehanizam pomoću kojeg možemo pratiti način na koji ga čitate. Na taj način možemo ustanoviti otvaraju li se naši bilteni, kada i na koje poveznice se klika. Ova statistička obrada služi samo tome da se prepoznaju čitalačke navike primatelja našeg biltena te prilagodbi sadržaja primateljima.

Svoju suglasnost za primanje biltena u svakome trenutku i besplatno s djelovanjem u budućnosti možete opozvati (primjerice putem poveznice za odjavu u e-poruci kojom primate bilten ili putem e-pošte na adresu postfach@acredia.at). Nakon što smo zaprimili vaš opoziv, odmah ćemo obustaviti daljnje slanje biltena putem e-pošte, a vaše ćemo osobne podatke izbrisati iz distributera elektroničke pošte).

 

Registracija i korisnički račun

 

Ukoliko ste se registrirali na našim web stranicama i posjedujete korisnički račun zato da bi mogli upotrebljavati našu online-ponudu, koristit ćemo se vašim osobnim podacima, a posebice su to sljedeći: titula, ime, tvrtka, adresa elektroničke pošte, adresa, telefonski broj te vaši pristupni podaci.

Podatke s vašeg korisničkog računa koristimo samo kako bi vam vaš račun bio na raspolaganju te kako bismo vam mogli podastrijeti našu online-ponudu, a to znači, s jedne strane, kako bi online putem s vama mogli zaključiti ugovor o osiguranju, a s druge radi provedbe vašeg ugovora o osiguranju te za izdavanje naloga tijekom povrata potraživanja. Takav način obrade podataka nužan je kako bismo mogli ispuniti svoje obaveze iz (pred)ugovora. Kako bi se mogla odvijati kupovina online putem, među ostalima valja unijeti i sljedeće podatke: kontakt osoba, podaci za kontakt, podaci o osiguraniku te podaci o njegovim klijentima. Kako biste proveli svoj ugovor o osiguranju prije svega možete predati svoje izvješće o prodaji, unijeti nalog za provjeru kreditne sposobnosti i izvršiti obavijest o šteti. Nove naloge za povrat potraživanja primjerice možete izdati tako da unesete podatke o tvrtci-dužniku i potraživanja s osigurateljnim pokrićem nakon isteka ugovora. Pojedinosti o tome kako se obrađuju osobni podaci nalaze se u „Informacijama o obradi osobnih podataka prema članku 13. i 14. GDPRa Acredia Versicherung AG“ i „Izjavi o zaštiti osobnih podataka Acredia Services GmbH“.

Ne obrađujemo nikakve posebne kategorije podataka koje se odnose na osobe (čl. 9 st. 1 GDPRa).

 

Pronalazač proizvoda

Ukoliko s nama stupate u kontakt putem pronalazača proizvoda na ACREDIJINIM mrežnim stranicama, obradit ćemo osobne podakte koje ste nam dobrovoljno ustupili, a posebice vaše ime, adresu e-pošte i telefonski broj te poslovne podatke koje ste nam dobrovoljno stavili na raspolaganje u upitu o odabranome proizvodu poput primjerice prometa, dugovanja, roka plaćanja i odštetnih zahtjeva. Ove osobne podatke koje smo sakupili tijekom kontakta s vama obrađujemo kako bi obradili vaš zahtjev i omogućili vam pristup onim podacima koje tražite. Takav način obrade podataka time nam je potreban kako ispunili svoje (pred)ugovorne obaveze.

 

Pronalazač proizoda je implementirao KASKO LTD 78 York Street, London, W1H 1DP, Ujedinjeno Kraljevstvo („KASKO“). Ovu mrežnu aplikaciju udomljava Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg („AWS“) na poslužiteljima u Dublinu i koristi usluge e-pošte tvrtke mailjet SAS. 13-13 bis, rue de l’Aubrac 75012 u Parizu, u Francuskoj („Mailjet“). KASKO najmanje dva puta godišnje briše osobne podatke iz neostvarenih ugovora, koji nisu ušli u izračun tarife. Ovim vremenskim rasponom se osigurava vrijeme potrebno za pronalazak pogrešaka. AWS nema neposredan pristup podacima koji su pohranjeni na platformi, jer oni su pohranjeni u kodiranome obliku, a AWS za njih ne posjeduje prava pristupa. Mailjet nema pristup internim podacima, no ima svim onim podacima koji su poslani putem elektroničke pošte ili sms-poruka. Mailjet sve generirane podatke briše unutar sedam dana. Ovdje navedeni IT-ponuđači usklađeni su s propisima Europske unije o zaštiti osobni podataka, a koji se odnose na rukovanje, pohranu i sigurnost podataka.

 

Microsoft Clarity

Za analizu i optimizaciju svojih mrežnih stranica koristimo Microsoft Clarity. Ukoliko ste pristali na upotrebu funkcionalnih kolačića u našem alatu za upravljanje privolama Usercentrics, Microsoft Clarity će sakupljati podatke o vašem korisničkom ponašanju na našoj mrežnoj stranici putem posebno dodijeljene korisničke identifikacije. Pritom Microsoft Clarity sakuplja podatke o načinu navigacije, pregledavanja i klikanja. Pomoću dobivenih podataka izrađuju se takozvane Heatmaps s kojih možemo iščitati koja mjesta na našim mrežnim stranicama trebamo poboljšati kako bi bile lakše za korištenje. Više informacija o načinu na koji radi Microsoft Clarity možete pronaći ovdje.

Koriste li ACREDIJINE mrežne stranice kolačiće?

Kolačići su datoteke, koje naš mrežni poslužitelj prenosi na vaš mrežni preglednik te koje bivaju pohranjene na vašem uređaju za kasniji dohvat. Naša mrežna stranica uz pomoć kolačića može pohraniti bitne podatke koji su potrebni kako bismo vam na raspolaganje mogli staviti svoje usluge te kako bi korištenje stranica učinili što udobnijim.

Večina kolačića koje upotrebljavamo su takozvani sesijski kolačići, koji se polažu samo za vrijeme trajanja vašeg aktualnog posjeta našim mrežnim stranicama. Ovi privremeni kolačići omogućavaju vam udobnu upotrebu naših stranica (primjerice zbog prilagodbe korisničkim postavkama u razvrstavanju uputa i postavkama jezika prema vašim potrebama). Sesijski kolačići vrijede samo tijekom vašeg konkretnog posjeta našim stranicama i nakon toga se automatski brišu. Povrh toga upotrebljavamo i trajne kolačiće, koji ostaju pohranjeni na vašem uređaju i koji se ne brišu automatski onda kada ugasite svoj preglednik. Naravno da i ove kolačiće također možete obrisati sa svojeg  uređaja u bilo kojem trenutku. Trajni kolačići prije svega služe tome da vaš ponovni posjet našim stranicama bude što uspješniji, i to na taj način da se mrežne stranice prilagođavaju vašim potrebama, a time se skraćuje i vrijeme učitavanja sadržaja.

Na svojim mrežnim stranicama upotrebljavamo sljedeće vrste kolačića:

 • „Potrebni kolačići“ i „Funkcionalni kolačići“ su potrebni kako bismo vam na raspolaganje mogli staviti svoju mrežnu stranicu i usluge koje o njoj ovise. Oni služe tome da naše stranice uredno funkcioniraju i da one budu sigurne. Ovi kolačići su neophodni za očuvanje naših opravdanih interesa za mrežnim stranicama koje su jednostavne za korištenje i sigurne.
 • „Kolačići za praćenje“, „Marketinški kolačići“ i „Kolačići za analizu mreže“ putem naše mrežne stranice opažaju vaše korisničko ponašanje i vašu interakciju s našim stranicama. Putem njih našu online-ponudu i oglašavanje možemo usmjeriti upravo prema vašim potrebama. Takvi se kolačići upotrebljavaju samo s vašom dozvolom, koju u svakome trenutku možete opozvati. Daljnje pojedinosti o konkretnim kolačićima za praćenje, marketinskim kolačićima i kolačićima za analizu mreže možete pronaći u poglavlju „Kolačići koji podliježu pristanku“.

 

Internetski preglednik je moguće tako prilagoditi da se kolačići postavljaju samo s vašom suglasnošću, ili ih se može automatski odbacivati. U tom slučaju sakupljat ćemo samo anonimne podatke o vašem posjetu našim stranicama, kako bismo npr. ustanovili cjelokupni broj posjetitelja na našim stranicama. Ukoliko ste u postavkama preglednika zabranili upotrebu kolačića, možda nećete moći koristiti sve funkcije u našoj online-ponudi.

Kolačići koji podliježu pristanku

„Alatima za analizu i praćenje koje mi koristimo putem upravljačkog sistema Consent upravlja Usercentrics. Pomoću Usercentricsa korisnici prema svojim potrebama mogu upravljati postavkama za postavljanje kolačića te upotrijebiti alate za analizu. Usercentrics svojim korisnicima omogućava upravljanje suglasnostima za obradu određenih osobnih podataka od strane ACREDIJE tijekom korištenja njezinih web stranica, a također im omogućuje da u svakome trenutku svoju suglasnost za to opozovu. Klikom na ljubičasti prekidač u obliku otiska prsta (lijevo dolje) mogu se pregledati svi alati koji su u upotrebi te se naknadno može njima upravljati. Klikom na sivi upitnik prikazuju se detaljnije informacije o pojedinačnim metodama (prikupljena polja podataka, svrha korištenja podataka, trajanje pohrane itd.).“

Google upravitelj oznakama

Pomoću Google upravitelja oznakama tržišni ponuđači mogu upravljati oznakama mrežnih stranica na određenoj površini. Sam upravitelj oznakama funkcionira bez upotrebe kolačića i ne prikuplja osobne podatke. Upravitelj oznakama se samo brine za pokretanje drugih oznaka, koje u određenim uvjetima mogu prikupljati podatke. Odgovarajuća objašnjenja o ovim trećim ponuđačima mogu se pronaći u ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka. Sam Google upravitelj oznakama ne koristi se tim podacima. Ukoliko ste na svojem uređaju podesili deaktivaciju kolačića ona će se odnositi i na sve oznake za praćenje koje se koriste zajedno s Google upraviteljem oznakama, dakle sam alat neće promijeniti vaše postavke koje se odnose na kolačiće.

Google će vas možda tražiti dozvolu da neke podatke o proizvodima (npr. informacije o vašem računu) proslijedi drugim Googlovim proizvodima kako bi se aktivirale određene funkcije, npr. kako bi se pojednostavilo dodavanje novih oznaka za praćenje razgovora. Osim toga razvijači Googla s vremena na vrijeme provjeravaju informacije o načinu korištenja proizvoda kako bi taj proizvod dalje poboljšavali. Međutim, Google podatke ove vrste nikada bez vašeg pristanka neće proslijediti drugim Googlovim proizvodima. Više informacija o ovome proizvodu možete pronaći u Smjernice za korištenje: Google i Obavijest o zaštiti podataka.

Druge povezane usluge i sadržaji trećih osoba

Kako bi se naše online-usluge i gospodarsko poslovanje koje vam stoji na raspolaganju stalno poboljšavalo, koristimo se također i uslugama i sadržajima nekih drugih ponuđača. To u pravilu znači da će dotični ponuđači sadržaja od korisnika primiti IP-adresu, jer bez nje nebi potraživane sadržaje mogle poslati pravome pregledniku. IP-adresa je stoga nužna za prikaz istih sadržaja i korištenje s njima povezanih usluga.

U svojoj online-ponudi konkretno koristimo sljedeće usluge i sadržaje druhig ponuđača:

LeadLab tvrtke WiredMinds

Za mjerenje dometa naše mrežne stranice koristimo LeadLab tvrtke WiredMinds. Pritom se obuhvaćaju samo oni posjeti web stranicama koji se jasno mogu pripisati tvrtkama, a tada se sakupljaju samo podaci koji se odnose na tvrtku. Mjerenje dometa uslijeđuje samo ukoliko postoji upozorenje za pozitivno preklapanje IP-adrese s „bijelom“ listom na kojoj se nalaze samo tvrtke s najmanje deset zaposlenika. Time se ne obrađuju osobni podaci, već samo IP-domet tvrtke. Obrada podataka počiva na ACREDIJINOM opravdanom zanimanju za mjerenjem dometa njezinih online-usluga. Ne donose se zaključci o fizičkim osobama, ne postoji praćenje koje bi nadilazilo mrežne stranice.

Proslijeđuju li se vaši podaci trećim osobama?

Vaše osobne podatke u potrebnom opsegu prepuštamo sljedećim vanjskim davateljima usluga (izvršitelj obrade), koji nas podupiru u pružanju naših usluga:

 • Davatelji usluga iz IT područja i/ ili ponuđači rješenja za udomljavanje podataka ili sličnih usluga;
 • Ostali davatelji usluga, ponuđači alata i softverskih rješenja, koji nas također podupiru u pružanju naših usluga i koji djeluju na naš zahtjev (uključujući ponuđače alata za marketing, marketinške agencije, davatelji komunikacijskih usluga i usluga slanja te pozivni centar)

 

Svi naši izvršitelji svoje podatke obrađuju na naš zahtjev i na temelju naših uputa, tako da vam na raspolaganje možemo staviti svoju online-ponudu.

Proslijeđuju li se vaši podaci u treće zemlje?

Ukoliko vaše podatke obrađujemo u trećoj zemlji izvan Europske unije („EU“), odnosno izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP“) ili proslijeđujemo u treću zemlju kako bi koristili usluge treće osobe, činimo to samo ukoliko je nužno za ispunjenje (pred)ugovornih obaveza ili čuvanje opravdanih interesa, ukoliko je to propisano zakonom ili ste nas vi za to ovlastili. Povrh toga, Europska komisija mora potvrditi da dotična treća zemlja raspolaže prikladnom razinom zaštite osobnih podataka ili se moraju moći implementirati druga odgovarajuća i prikladna jamstva (npr. Standardne ugovorne klauzule Europske unije), kako bi vaši osobni podaci u trećoj zemlji bili zaštićeni u skladu sa zahtjevima zaštite podataka.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo samo toliko dugo, koliko je to potrebno u svrhe zbog kojih su i obrađivani. Povrh toga, vaše osobne podatke obrađujemo u skladu sa zakonskim obavezama o čuvanju i dokumentaciji.

Sasvim konkretno, vaše podatke koje smo skupili tijekom stupanja u kontakt s nama na temelju zakonskih obaveza o čuvanju i dokumentaciji u pravilu čuvamo sedam godina.

Podaci o pristupanju i protokolu čuvaju se najdulje trinaest mjeseci, ukoliko se tome ne protivi opravdani interes ACREDIJE u vezi zaštite i sigurnosti, koji se može zajamčiti samo čuvanjem podataka o pristupanju i protokolu.

Podatke o vašem korisničkom ponašanju u pravilu čuvamo tri mjeseca, odnosno najdulje do vašeg opoziva vaše suglasnosti.

Ukoliko ste se samo prijavili za naš bilten, a inače niste naš klijent, vaše ćemo podatke čuvati do vašeg opoziva suglasnosti i povrh toga najdulje tri godine.

Podatke koji su u vezi s vašom registracijom i vašim korisničkim računom čuvamo do okončanja naše poslovne veze te povrh toga do isteka odgovarajućih zakonskih obaveza o čuvanju i dokumentaciji.

 

Osim toga, vaše osobne podatke ćemo čuvati i dulje od navedenih rokova sve dok iz zakonskog odnosa koji postoji između vas i nas mogu proizaći pravni zahtjevi, odnosno do konačnog razrješavanja konkretnog slučaja ili pravnog spora. Takvo dulje čuvanje temelji se na našim opravdanim interesima za utvrđivanjem, rješavanjem i obrani pravnih zahtjeva.

 

Koja su vaša prava?

Imate pravo na informacije o načinu obrade osobnih podataka koje smo o vama sakupili (čl. 15 GDPR). Osim toga imate pravo na ispravak netočnih, odnosno nepotpunih podataka i – u određenim uvjetima – pravo na njihovo brisanje (čl. 16 ff GDPR). Također imate pravo ograničiti širenje podataka (čl. 18 GDPR) te pravo na prenosivost podataka s obzirom na one podatke, koje ste nam stavili na raspolaganje (čl. 20 GDPR).

Osim toga također imate i pravo na prigovor zbog razloga, koji proizlaze iz vaše posebne situacije (čl. 21 GDPR). Takav prigovor može uslijediti posebice protiv obrade vaših podataka u svrhu neposrednog oglašavanja.

Nadalje imate pravo u svakome trenutku opozvati udijeljene suglasnosti s djelovanjem i u budućnosti.

Naposlijetku imate pravo na prigovor kod nadležnog nadzornog tijela (čl. 77 GDPR). Nadzorno tijelo nadležno za Republiku Austriju je Austrijsko tijelo za zaštitu podataka, Barichgasse 40-42, 1030 Beč, Republika Austrija.

Ukoliko imate pitanja vezanih uz pravne aspekte zaštite osobnih podataka, obratite nam se na:

Acredia Versicherung AG

Himmelpfortgasse 29

1010 Beč

Telefon: +43 (0)5 01 02-0

E-pošta: datenschutz@acredia.at

Kako štitimo vaše podatke?

Kako bi jamčili odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka prikladnu postojećem riziku, provodimo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere u smislu članka 32 GDPRa, posebno kako bi vaše osobne podatke zaštitili od neovlaštenog i protupravnog širenja, slučajnog gubitka, nenamjernog uništenja ili oštećenja.

Aktualizira li se ova izjava o zaštiti osobnih podataka?

Stalni razvoj interneta mi također pratimo prilagodbom odredaba za zaštitu osobnih podataka. Promjene se obznanjuju na našim web stranicama. Zbog toga vas molimo da redovito pratite ove obavijesti kako biste se uvijek informirali o trenutnome stanju.

Stanje: prosinac 2022.

 

Izjava o odricanju od odgovornosti u rodnom nazivlju

Svi muški oblici u ovome dokumentu u jednakoj se mjeri odnose i na ženske osobe. Dvostruko označavanje roda izostavljeno je kako bi se tekst učinilo lakše čitljivim.

Datenschutz für die Website und Cookies

Die ACREDIA Versicherung AG und ihre Tochtergesellschaft ACREDIA Services GmbH („ACREDIA“, „wir“, „uns“) freuen sich über Ihren Besuch auf dieser Website und Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen und Produkten. Der Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig und wir möchten, dass Sie während Ihres Besuches auf unserer Website ein sicheres Gefühl haben. Wir beachten die anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz, zum rechtmäßigen Umgang und zur Geheimhaltung personenbezogener Daten sowie zur Datensicherheit, insbesondere das österreichische Datenschutzgesetz („DSG“), die Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) und das Telekommunikationsgesetz („TKG“).

Allgemeines

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Art, den Umfang und die Zwecke der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten innerhalb unseres Onlineangebotes auf der Website der ACREDIA Versicherung AG www.acredia.at („ACREDIA Website“ oder „unsere Website“) und der verbundenen Services, Funktionen und Inhalte. Dazu zählen das ACREDIA Customer Tool (ACT), das ACREDIA Net und der Online Service der OeKB Versicherung (zusammen „Onlineangebot“). Im Folgenden erfahren Sie daher insbesondere, welche personenbezogenen Daten wir gegebenenfalls erheben, verarbeiten und nutzen, wenn Sie unser Onlineangebot in Anspruch nehmen.


Es ist möglich, durch die auf der ACREDIA Website angegebenen Hyperlinks und Plug-Ins zu anderen Websites zu gelangen, die nicht von ACREDIA betrieben werden und auf die sich unsere Datenschutzerklärung nicht bezieht. Diese Websites enthalten Informationen, die von unabhängigen Dritten stammen und für den Benutzer der ACREDIA Website interessant und nützlich sein können. Für den Inhalt und die Gestaltung dieser Websites ist ausschließlich der jeweilige Anbieter verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass wir diese Links sorgfältig prüfen, aber auf den Inhalt und die Sicherheit von Websites anderer Anbieter keinen Einfluss haben und dafür auch nicht haften.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („betroffene Person“) beziehen. Eine natürliche Person wird als identifizierbar angesehen, wenn sie direkt oder indirekt identifiziert werden kann, zum Beispiel durch Zuordnung zu einem Namen oder einer Kennnummer, wie IBAN oder UID-Nummer. Daten von juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften (z.B. OG, KG) werden durch die DSGVO nicht geschützt – ausgenommen es kann durch den Namen im Firmenwortlaut ein Personenbezug hergestellt werden. Daten von Unternehmen, die keine juristischen Personen sind (z.B. Einzelunternehmen), werden hingegen als natürliche Personen von der DSGVO geschützt.

Welche Daten erfassen wir von Ihnen, zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir sie?

Kontaktaufnahme mit uns

Wenn Sie per E-Mail, über unser elektronisches Kontaktformular auf der ACREDIA-Website oder über sonstige elektronische Kanäle (z.B. Social-Media-Plattformen) Kontakt mit uns aufnehmen, verarbeiten wir die von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, insbesondere: Name, E-Mail-Adresse, Art der Anfrage bzw. Betreff Ihrer Nachricht und Nachrichteninhalt. Wir verarbeiten diese im Rahmen von Kontaktaufnahmen mit uns übermittelten personenbezogenen Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage, im Rahmen der von Ihnen gewünschten Kontaktaufnahme und zur Übermittlung der von Ihnen gewünschten Informationen. Diese Datenverarbeitung ist damit zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Darüber hinaus speichern wir zur Sicherstellung einer angemessenen Informations- und Systemsicherheit und zur Erkennung von Schadsoftware Protokolldaten zum E-Mailverkehr, insbesondere: E-Mail- und IP-Adresse des Empfängers und des Senders, Anzahl der Empfänger, E-Mail-Subject, Datum und Uhrzeit des Eingangs beim Server, Dateibezeichnung von Anhängen, Größe der Nachricht, Risikoklassifizierung für Spam und Zustellstatus, Reverse DNS sowie Authentifizierungsdetails. 

Wir erheben und verarbeiten insbesondere folgende Daten, wenn Sie unsere Website und die damit zusammenhängenden Dienste nutzen, das heißt auf den jeweiligen Server zugreifen, auf dem sich der konkret angefragte Dienst befindet („Serverlogfiles“): Name der abgerufenen Website, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Server Status Codes, Verarbeitungszeit, Browser- und Clienttyp mit Version, Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse sowie etwaige Formularinhalte. Diese Daten werden automatisch bei Ihrer Nutzung unserer Website durch unsere Server generiert und sind erforderlich, damit wir Ihnen die gewünschten Dienste zur Verfügung stellen können. Wir verarbeiten Serverlogfiles daher lediglich, um Ihnen unsere Website und die damit zusammenhängenden Dienste zur Verfügung stellen zu können, um Sie als zugriffsberechtigten Nutzer zu identifizieren, um Webserveranfragen auf unserem Serverpool zu verteilen sowie aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen). Diese Datenverarbeitung ist damit zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der Zurverfügungstellung einer nutzerfreundlichen und sicheren Website erforderlich.

Falls Sie uns Ihre Einwilligung gegeben haben, verarbeiten wir außerdem insbesondere folgende Daten über Ihre Nutzung und Interaktion mit unserer Website: IP-Adresse, Internetbrowser, Browsersprache, Betriebssystem, auf unserer Website angeforderte Dateien, Einstellungen zu Java, Bildschirmauflösung, Farbtiefe, Klickverhalten auf der Website (Uhrzeit des Zugriffs, Klicks) sowie die Internetseite, von der aus Sie uns besuchen („Referrer URL“). Diese Daten werden über sogenannte „Tracking Cookies“ erhoben (siehe Kapitel „Cookies“ unten). Wir verwenden diese Nutzungsdaten zur Webanalyse, zu Verbesserungen unserer Services und unserer Website sowie zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit. Diese Datenverarbeitung erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung zur Verwendung von Cookies auf unserer Website. Sie können diese Einwilligung jederzeit über das Cookie-Management-Tool „Usercentrics“ (aufrufbar durch Klicken auf das Fingerabdruck-Symbol links unten im Browser) auf bestimmte Kategorien von Cookies einschränken sowie unentgeltlich und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Wir verwenden zur Einholung Ihrer Zustimmung für die Übermittlung unseres Newsletters das sogenannte „Double-Opt-In-Verfahren“, das heißt, Sie erhalten nach der Newsletter-Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Auf Basis Ihrer Einwilligung verarbeiten wir Ihre im Rahmen der Newsletter-Anmeldung freiwillig zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten (Name und E-Mail-Adresse) für die Zusendung von E-Mail-Newslettern zu unseren aktuellen Projekten, Marketing- und Produktinformationen sowie zur Nachverfolgung Ihres Leseverhaltens unseres Newsletters. Wir verschicken unseren Newsletter über das Mailing-Tool „DialogMail“. Hier geht es direkt zur Datenschutzinformation von DialogMail: www.dialog-mail.com/meta/rechtliches/datenschutz-richtlinie.php.
Erfolgsmessung: Unsere Newsletter enthalten einen Mechanismus zur Nachverfolgung Ihres Leseverhaltens. Damit können wir feststellen, ob unsere Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese statistischen Auswertungen dienen lediglich dazu, die Lesegewohnheiten unserer Newsletter-Empfänger zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen. Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit unentgeltlich und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (z.B. über den Abmeldelink im E-Mail-Newsletter oder per E-Mailan postfach@acredia.at). Nach Erhalt Ihres Widerrufs stellen wir die weitere Zusendung von E-Mail-Newslettern umgehend ein und löschen Ihre personenbezogenen Daten aus dem E-Mail-Verteiler.

Wenn Sie auf unserer Website registriert sind und einen Benutzeraccount zur Nutzung unseres Onlineangebots haben, verarbeiten wir darüber hinaus insbesondere folgende personenbezogenen Daten von Ihnen: Anrede, Name, Firma, E-Mail-Adresse, Adresse, Telefonnummer sowie Ihre Zugangsdaten. Wir verarbeiten die Daten Ihres Benutzeraccounts lediglich zur Zurverfügungstellung Ihres Accounts sowie zur Bereitstellung unseres Onlineangebots, das ist einerseits, um online einen Versicherungsvertrag mit Ihnen abzuschließen, und andererseits zur Durchführung Ihres Versicherungsvertrages sowie zur Erteilung von Aufträgen zur Einziehung von Forderungen. Diese Datenverarbeitung ist zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Um den Onlinekauf abzuwickeln, sind unter anderem folgende Daten einzugeben: Ansprechpartner, Kontaktdaten, Angaben zum Versicherungsnehmer sowie Angaben über seine Kunden. Zur Durchführung Ihres Versicherungsvertrages können Sie insbesondere Umsatzmeldungen abgeben, Kreditprüfungsaufträge eingeben und Schadenmeldungen vornehmen. Neue Aufträge zur Einziehung von Forderungen können Sie erteilen, indem Sie beispielsweise Daten zum Schuldnerunternehmen und den aushaftenden Forderungen eingeben. Details zu diesen Datenverarbeitungen sind in der „Information zur Datenverarbeitung nach Artikel 13 und 14 DSGVO der Acredia Versicherung AG“ und der „Datenschutzerklärung der Acredia Services GmbH“ dargestellt. Wir verarbeiten keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 Abs. 1 DSGVO).

Diese Webseite verwendet die Teamviewer Support Suite, eine Technologie der Teamviewer Germany GmbH (www.teamviewer.com). Teamviewer Engage ermöglicht Live Chat, Chatbots und weitere komplementäre Funktionen auf dieser Website. Wir nutzen diese Technologie nur, wenn Sie uns dazu Ihre Einwilligung gegeben haben. Erst wenn Sie der Nutzung der Chat-Funktion im Chat-Interface zustimmen, können Sie dieses Service nutzen und Ihre Fragen und Daten eingeben. Sie können diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Wir nutzen Teamviewer Engage zum Zweck, unseren Kunden ein bestmögliches Beratungs- und Supporterlebnis auf dieser Webseite und den zugehörigen Services zu bereiten. Durch den Live Chat werden Kundenanfragen entgegengenommen und beantwortet. Durch Chatbots erfolgt dies auch automatisiert. Startet ein Kunde den Chat, wird standardmäßig durch den Browser des Betroffenen die IP-Adresse übertragen, welche sofort verworfen und damit nicht gespeichert wird. Grundsätzlich können in einer Chat-Konversation zwischen User und ACREDIA weitere persönliche Daten und Firmeninformationen ausgetauscht werden – entweder automatisiert durch einen Chatbot oder manuell durch einen ACREDIA-Mitarbeiter. Die erfassten Daten des Users können innerhalb von Teamviewer kategorisiert und gemeinsam mit der Chat-Konversation gespeichert werden. Die über den Chat erfassten Daten werden nach 180 Tagen wieder vollständig von Teamviewer gelöscht. Falls Sie eine Kopie Ihrer Daten anfordern, eine Korrektur vornehmen oder löschen lassen möchten, kontaktieren Sie bitte zuerst ACREDIA unter datenschutz@acredia.at, erst danach Teamviewer unter privacy@teamviewer.com

Wenn Sie über den Produktfinder auf der ACREDIA-Website Kontakt mit uns aufnehmen, verarbeiten wir die von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, insbesondere: Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie die von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellten Geschäftsinformationen für Ihre Anfrage zum ausgewählten Produkt wie beispielsweise Umsatz, Außenstand, Zahlungsziel und Schadenfällen. Wir verarbeiten diese im Rahmen von Kontaktaufnahmen mit uns übermittelten personenbezogenen Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage, im Rahmen der von Ihnen gewünschten Kontaktaufnahme und zur Übermittlung der von Ihnen gewünschten Informationen. Diese Datenverarbeitung ist damit zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Verpflichtungen erforderlich.

Der Produktfinder wurde von KASKO LTD 78 York Street, London, W1H 1DP, United Kingdom („KASKO“) implementiert. Die Web-Applikation wird auf Servern in Dublin, Irland von Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg („AWS“) gehostet und nutzt das Mailservice von Mailjet SAS, 13-13 bis, rue de l’Aubrac 75012 Paris, Frankreich („Mailjet“). Personenbezogene Daten von nicht zustande gekommenen Verträgen, die nicht in die Tarifkalkulation eingeflossen sind, werden mindestens halbjährlich durch KASKO gelöscht. Durch diesen Zeitraum wird sichergestellt, dass Fehler festgestellt werden können. AWS hat keinen direkten Zugang zu den auf der Plattform gespeicherten Daten, da diese verschlüsselt gespeichert werden und AWS keine Zugangsrechte hierfür besitzt. Mailjet hat keinen Zugang zu internen Daten, aber zu allen Daten, die via E-Mail oder SMS versandt werden. Mailjet löscht alle generierten Daten innerhalb von 7 Tagen. Die hier genannten IT-Dienstleister gehen hinsichtlich der Handhabung, Speicherung und Sicherheit der Daten konform mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung.

Zur Analyse und Optimierung unserer Website nutzen wir Microsoft Clarity. Sofern Sie der Nutzung von funktionellen Cookies in unserem Consent Management Tool Usercentrics zugestimmt haben, erhebt Microsoft Clarity Daten zu ihrem Userverhalten auf unserer Website mittels einer eigens zugewiesenen Nutzer-ID. Dabei erhebt Microsoft Clarity Informationen über Navigation, Scroll- sowie Klickverhalten. Diese Daten werden auf dem Clarity-Server als pseudonymisierte Recordings abgespeichert. Dies erlaubt uns die Darstellung von Heatmaps, woraus wir ablesen können, an welchen Stellen wir unsere Website für ein besseres Nutzererlebnis optimieren können. Weitere Informationen über die Funktionsweise von Microsoft Clarity finden sie hier.

Verwendet die ACREDIA Website Cookies?

Unterscheidung funktionelle und einwilligungspflichte Cookies

Cookies sind Dateien, die von unserem Webserver an Ihren Web-Browser übertragen und auf Ihrem Gerät für den späteren Abruf gespeichert werden. Mit Hilfe von Cookies kann unsere Website wichtige Daten speichern, damit wir Ihnen unsere Dienste zur Verfügung stellen und die Nutzung der Website komfortabler gestalten können. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind sogenannte „Session Cookies“, die nur für die Dauer Ihres aktuellen Besuchs auf unserer Website abgelegt werden. Diese temporären Cookies ermöglichen Ihnen eine komfortablere Nutzung unserer Website (etwa durch Adaptierung von Nutzereinstellungen zur Sortierung der Verweise und Sprachwahl nach Ihren Bedürfnissen). Session Cookies haben nur für die Dauer Ihres konkreten Besuchs auf der Website Gültigkeit und werden anschließend automatisch gelöscht. Darüber hinaus verwenden wir auch „Persistent Cookies“, die auf Ihrem Gerät erhalten bleiben und nicht automatisch gelöscht werden, wenn Sie Ihren Browser schließen. Selbstverständlich können Sie auch diese Cookies jederzeit selbst löschen. Persistent Cookies haben insbesondere den Zweck, Ihre Benutzererfahrung bei einem erneuten Aufruf unserer Website zu verbessern, indem die Website auf Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst ist, wodurch auch Ladezeiten optimiert werden können.


Wir setzen auf unserer Website folgende Arten von Cookies ein:

 • „Necessary Cookies“ und „Functionality Cookies“ sind erforderlich, um Ihnen unsere Website und die damit zusammenhängenden Dienste zur Verfügung stellen zu können, um unsere Website zu betreiben. Sie dienen der ordnungsgemäßen Funktionalität und Sicherheit unserer Website. Diese Cookies sind zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der Zurverfügungstellung einer nutzerfreundlichen und sicheren Website erforderlich.
 • „Tracking Cookies“, „Marketing Cookies“ und „Webanalyse Cookies“ zeichnen Ihr Nutzungsverhalten und Ihre Interaktionen mit unserer Website auf. Dadurch können wir sowohl unser Onlineangebot zielgerichtet für Sie gestalten als auch für Sie passende Werbung schalten. Solche Cookies setzen wir nur auf Basis Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung. Weitere Details zu den konkret von uns eingesetzten Tracking, Marketing und Webanalyse Cookies finden Sie im Kapitel „Einwilligungspflichtige Cookies“. 

Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass Cookies nur mit Ihrem Einverständnis erstellt oder generell abgelehnt werden. In diesem Fall erfassen wir lediglich anonyme Daten über Ihren Besuch unserer Website, um z.B. die Gesamtanzahl der Besucher unserer Website feststellen zu können. Wenn Sie die Verwendung von Cookies in Ihren Browsereinstellungen untersagt haben, können Sie möglicherweise nicht sämtliche Funktionen unseres Onlineangebots vollumfänglich nutzen.

„Die von uns eingesetzten Analyse- und Tracking-Tools werden über das Consent-Management-System von Usercentrics gesteuert. Mit Usercentrics können Nutzer individuelle Einstellungen für das Setzen von Cookies sowie die Anwendung von Analyse-tools vornehmen. Usercentrics ermöglicht es Nutzern, eine datenschutzrechtlichen Einwilligung zur Verarbeitung von bestimmten Daten durch ACREDIA im Rahmen der Nutzung der ACREDIA Website zu erteilen sowie jederzeit zu widerrufen. Mittels Klick auf den violetten “Fingerprint”-Button (links unten) können alle verwendeten Tools eingesehen sowie nachträgliche Änderungen der Einstellungen vorgenommen werden. Mit einem Klick auf das graue Fragezeichen werden detaillierte Informationen zu den einzelnen Methoden angezeigt (gesammelte Datenfelder, Verwendungszweck der Daten, Speicherdauer usw.).“

Um unsere Website fortlaufend zu verbessern und die Wirksamkeit unserer Marketingstrategien zu bewerten, nutzen wir Google Analytics. Dieser Dienst wird uns von Google Ireland Limited, ansässig in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, zur Verfügung gestellt. Google handelt als unser Auftragsverarbeiter und verpflichtet sich zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Welche Daten werden erfasst? 

Während Ihres Besuchs auf unserer Website werden verschiedene Informationen erfasst: 

 • Besuchte Seiten auf unserer Website 
 • Erreichen von bestimmten Zielen auf der Website, wie etwa das Ausfüllen von Kontaktformularen 
 • Nutzerverhalten wie Verweildauer, Klicks und Scrollmuster 
 • Allgemeine Standortinformationen (Land und Stadt) 
 • Technische Daten, darunter Ihr Browser, Internetanbieter, Endgerät und Bildschirmauflösung 
 • Wie Sie auf unsere Website gekommen sind (beispielsweise über eine andere Website oder ein Werbemittel) 

Ihre IP-Adresse wird in einer Weise gekürzt, dass eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist.

Wo werden die Daten gespeichert? 

Die erfassten Daten werden an Server von Google in den USA übertragen. Bitte beachten Sie, dass die Datenschutzbestimmungen in den USA nicht dem EU-Standard entsprechen. 

Cookie-Nutzung und Datenlöschung 

Google Analytics verwendet Cookies, die für die Dauer von zwei Jahren ab Ihrem letzten Besuch auf Ihrem Browser gespeichert werden. Diese Cookies enthalten eine zufällig generierte Benutzer-ID, die es ermöglicht, Sie bei zukünftigen Besuchen wiederzuerkennen. Die Daten, die im Zusammenhang mit dieser Benutzer-ID erfasst werden, ermöglichen die Erstellung pseudonymer Nutzerprofile. Nutzerbezogene Daten werden nach 14 Monaten automatisch gelöscht, während aggregierte Daten unbefristet gespeichert bleiben. 

Widerspruchsrecht 

Falls Sie nicht möchten, dass Ihre Daten erfasst werden, können Sie die Datenerfassung deaktivieren, indem Sie ein spezielles Browser-Add-on installieren oder die Cookie-Einstellungen auf unserer Website entsprechend anpassen. 

 Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. 

Mit dem Google Tag Manager können Vermarkter Website-Tags über eine Oberfläche verwalten. Der Tag Manager selbst, der die Tags einsetzt, funktioniert jedoch ohne Cookies und erfasst keine personenbezogenen Daten. Der Tag Manager sorgt lediglich für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Umständen Daten erfassen. Zu diesen jeweiligen Drittanbietern finden sich entsprechende Erklärungen in dieser Datenschutzerklärung. Der Google Tag Manager verwendet diese Daten aber nicht. Haben Sie eine Deaktivierung von Cookies eingestellt oder sonst vorgenommen, wird diese für alle Tracking-Tags beachtet, die mit  dem Google Tag Manager eingesetzt wurden, das Tool ändert also Ihre Cookie-Einstellungen nicht. Möglicherweise bittet Google Sie um die Erlaubnis, einige Produktdaten (z. B. Ihre Kontoinformationen) an andere Google-Produkte weiterzugeben, um bestimmte Funktionen zu aktivieren, z. B. die Hinzufügung neuer Conversion-Tracking-Tags für AdWords zu vereinfachen. Außerdem überprüfen die Entwickler von Google von Zeit zu Zeit Informationen zur Produktnutzung, um das Produkt weiter zu optimieren. Google wird jedoch niemals Daten dieser Art ohne Ihre Zustimmung an andere Google-Produkte weitergeben. Weitere Informationen finden Sie in den Nutzungsrichtlinien von Google und den Datenschutzhinweisen von Google für dieses Produkt.

Weitere eingebundene Dienste und Inhalte Dritter

Allgemeine Dienste

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an der Zurverfügungstellung, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Onlineangebotes weitere Dienste und Inhalte von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services einzubinden. Dies setzt regelmäßig voraus, dass die jeweiligen Drittanbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer erhalten, da sie ohne die IP-Adresse die angefragten Inhalte nicht an deren richtigen Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist daher für die Darstellung dieser Inhalte und die Nutzung der eingebundenen Dienste erforderlich.
Konkret haben wir in unserem Onlineangebot folgende Dienste und Inhalte Dritter eingesetzt:

Auf unserer Website werden Plugins der Social Media-Anbieter Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn, X(=Twitter) sowie die Web-Player Presse-Play und Spotify verwendet. Wenn Sie eine Seite unseres Internetauftritts aufrufen, die solche Plugins enthält, dann sind diese zunächst deaktiviert. Die Plugins werden erst aktiviert sofern Sie auf den bereitgestellten Button klicken.  Erst ab diesem Zeitpunkt wird eine Verbindung zwischen dem externen Dienstanbieter und Ihnen hergestellt. Sie willigen ab diesem Zeitpunkt zur Übermittlung von Daten an dieses Netzwerk ein. Sollten Sie bei dem jeweiligen Netzwerk eingeloggt sein, kann das Netzwerk den Besuch Ihrem entsprechenden Nutzer:innen-Konto zuordnen. Bei Klick auf den Plug-In-Button wird diese entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an das Netzwerk übermittelt.  

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plugin-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre. 

Hier noch Passage von „Digitale Fahrschule – Artikel“ über No-Cookie Youtube einbinden.  

 

Auflistung der jeweiligen Plug-in-Anbieter und Verlinkung der entsprechenden Datenschutzerklärungen: 

Facebook & Instagram: Meta Platforms, Inc., Menlo Park, Kalifornien, Vereinigte Staaten 

 

Facebook:  à Datenschutzerklärung: Meta-Datenschutzrichtlinie – So erfasst und verwendet Meta Nutzerdaten | Privacy Center | Verwalte deine Privatsphäre auf Facebook, auf Instagram und im Messenger | Facebook Privacy 

 

Instagram:  à Datenschutzerklärung: Datenrichtlinie | Instagram-Hilfebereich 

 

Youtube: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; à Datenschutzerklärung Google  Wie wir Daten von Websites oder Apps verwenden, auf bzw. in denen unsere Dienste genutzt werden – Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen – Google Datenschutzerklärung Youtube: Datenschutzeinstellungen von YouTube – Wie funktioniert YouTube? 

 

LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; à Datenschutzerklärung LinkedIn Datenschutzrichtlinie 

 

X (=formals Twitter): Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland à Datenschutzerklärung: Twitter Datenschutzrichtlinie 

 

Spotify: Spotify AB, Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm, Sweden, à Datenschutzerklärung Datenschutz – Spotify 

 

PressePlay: “Die Presse” Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hainburger Straße 33, 1030 Wien: Data Protection Notice – Podigee – Podigee 

Zur Reichweitenmessung unserer Website nutzen wir LeadLab von Wiredminds. Dabei werden nur Website-Besuche erfasst, die eindeutig Unternehmen zugerechnet werden können, wobei ausschließlich unternehmensbezogene Daten erhoben werden. Eine Reichweitenmessung erfolgt nur, wenn es einen positiven Abgleich der IP-Adresse mit einer Whitelist gibt, auf der nur Unternehmen mit mindestens 10 Mitarbeitern gelistet sind. Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet, sondern lediglich die IP-Range des Unternehmens erfasst. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des berechtigten Interesses von ACREDIA an der Reichweitenmessung seiner Online-Services. Ein Rückschluss auf natürliche Personen kann ausgeschlossen werden, ein websiteübergreifendes Tracking findet nicht statt.

Werden Ihre Daten an Dritte weitergegeben?

Wir überlassen Ihre personenbezogenen Daten im erforderlichen Ausmaß an folgende externe Dienstleister (Auftragsverarbeiter), die uns bei der Erbringung unserer Leistungen unterstützen: 

IT-Dienstleister und/oder Anbieter von Datenhosting-Lösungen oder ähnlichen Diensten;

sonstige Dienstleister, Anbieter von Tools und Softwarelösungen, die uns ebenfalls bei der Erbringung unserer Leistungen unterstützen und in unserem Auftrag tätig werden (inkl. Anbieter von Marketingtools, Marketingagenturen, Kommunikationsdienstleister, Versanddienstleister und Callcenter)

Alle unsere Auftragsverarbeiter verarbeiten Ihre Daten nur in unserem Auftrag und auf Basis unserer Weisungen, damit wir Ihnen unser Onlineangebot zur Verfügung stellen können.

Werden Ihre Daten in ein Drittland übermittelt?

Sofern wir Ihre Daten in einem Drittland außerhalb der Europäischen Union („EU“) bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) verarbeiten oder im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter in ein Drittland übermitteln, erfolgt dies nur, soweit es zur Erfüllung (vor)vertraglicher Verpflichtungen oder zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist, rechtlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Darüber hinaus muss die Europäische Kommission diesem Drittland ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigen oder es müssen andere geeignete und angemessene Garantien (z.B. EU-Standardvertragsklauseln) implementiert werden, um die Weitergabe Ihrer Daten in das jeweilige Drittland datenschutzkonform zu gestalten.

Bei Ihrer Zustimmung zur Verwendung von Analyse- und Marketing-Cookies werden auch Cookies zur Verfügung gestellt, bei denen es zu einer Datenübermittlung in Drittländer (USA) kommen kann. Eine Datenübermittlung in die USA hat seit 10. Juli 2023 durch den Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission gem. Art. 45 DSGVO für die Vereinigten Staaten von Amerika (EU-U.S. Data Privacy Framework) wieder eine gültige Rechtsgrundlage erhalten. Alle Vertragspartner von ACREDIA mit denen eine Drittlandsübermittlung in die USA stattfindet sind zertifizierte Unternehmen der Data Privacy Framework List, welche geeignete Maßnahmen zur Einhaltung des EU-U.S. Data Privacy Framework ergriffen haben

Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Konkret speichern wir Ihre Daten im Zusammenhang mit Kontaktaufnahmen mit uns aufgrund entsprechender gesetzlicher Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten für einen Zeitraum von in der Regel sieben Jahren. Zugriffs- und Protokolldaten werden für eine Dauer von maximal dreizehn Monaten gespeichert, sofern der Löschung dieser Daten kein überwiegendes berechtigtes Schutz- und Sicherheitsinteresse der ACREDIA entgegensteht, das nur durch eine Auswertung von Zugriffs- und Protokolldaten gewahrt werden kann. Daten über Ihr Nutzungsverhalten speichern wir in der Regel für einen Zeitraum von drei Monaten bzw. längstens bis zu Ihrem Widerruf Ihrer Einwilligung. Sofern Sie sich nur für unseren Newsletter angemeldet haben und sonst kein Kunde von uns sind, speichern wir Ihre Daten bis zu Ihrem Widerruf der Einwilligung und darüber hinaus maximal für drei Jahre. Daten im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung und Ihrem Benutzeraccount speichern wir bis zum Ende Ihrer Geschäftsbeziehung mit uns sowie darüber hinaus bis zum Ablauf entsprechender gesetzlicher Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten.

Außerdem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten im Anlassfall auch über die genannten Fristen hinaus, solange Rechtsansprüche aus dem Rechtsverhältnis zwischen Ihnen und uns geltend gemacht werden können bzw. bis zur endgültigen Klärung eines konkreten Vorfalles oder Rechtsstreits. Diese längere Aufbewahrung erfolgt zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der Geltendmachung, Aufklärung und Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Welche Rechte haben Sie?

Sie haben ein Recht auf Auskunft über die von uns über Sie verarbeiteten personenbezogenen Daten (Art 15 DSGVO). Außerdem haben Sie ein Recht auf Berichtigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten und – unter bestimmten Voraussetzungen – ein Recht auf Löschung (Art 16 ff DSGVO). Zudem haben Sie ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art 18 DSGVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit hinsichtlich jener Daten, die Sie uns bereitgestellt haben (Art 20 DSGVO). 


Sie haben außerdem ein Widerspruchsrecht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art 21 DSGVO). Ein solcher Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.
Weiters haben Sie das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Schließlich haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art 77 DSGVO). Die für Österreich zuständige Aufsichtsbehörde ist die Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.


Bei Fragen zu datenschutzrechtlichen Themen können Sie sich gerne an uns wenden: 

Acredia Versicherung AG 
Himmelpfortgasse 29
1010 Wien
Telefon: +43 (0)5 01 02-0
E-Mail: datenschutz@acredia.at

Wie schützen wir Ihre Daten?

Schutz Ihrer Daten

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen im Sinne des Art 32 DSGVO, um ein dem Risiko angemessenes Datenschutzniveau zu gewährleisten, insbesondere um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbefugte oder unrechtmäßige Verarbeitung, unbeabsichtigten Verlust, unbeabsichtigte Zerstörung oder unbeabsichtigte Schädigung zu schützen.

Wird diese Datenschutzerklärung aktualisiert?

Aktualisierung

Im Zuge der Weiterentwicklung des Internets werden wir auch unsere Datenschutzbestimmungen laufend anpassen. Änderungen werden wir auf unserer Website bekanntgeben. Deshalb bitten wir Sie, diese Informationen regelmäßig durchzulesen, um sich über den aktuellen Stand zu informieren.


Stand: Dezember 2022

Gender-Disclaimer

Die in diesem Dokument gewählte männliche Form bezieht immer gleichermaßen weibliche Personen ein. Auf eine Doppelbezeichnung wurde zugunsten besserer Lesbarkeit verzichtet.

Kontakt per Telefon:

Kontakt per Mail: