Otisak ACREDIA Versicherung AG

Vlasnik i izdavač medija

ACREDIA osiguranje AG
Himmelpfortgasse 29
1010 Beč
Tel +43 (0)5 01 02-0
office@acredia.at
www.acredia.at

Oblik društva: dioničko društvo
Matični broj: 59472 i
Sud u trgovačkom registru: Trgovački sud u Beču
UID br. ATU 15367608
ID vjerovnika za SEPA izravno terećenje:

AT30ZZZ00000008320

IBAN: AT231100000400649000
BIC: BKAUATWW

Društva grupe

ACREDIA Versicherung AG je povezana sa sljedećim tvrtkama:

upravljanje

odbor

Gudrun Meierschitz, mag
Michael Kolb

Nadzorni odbor

Mag. Angelika Sommer-Hemetsberger
Predsjednik
Član uprave Oesterreichische Steuerbank Aktiengesellschaft

Dr. Gerd Uwe Baden
Potpredsednik

Aemilius Wilhelmus Bogaerts
Predsjednik uprave Euler Hermes Aktiengesellschaft, Hamburg

Mag. Helmut Bernkopf
Član uprave Oesterreichische Steuerbank Aktiengesellschaft

Poslano od strane radničkog vijeća:

Mag. Marcus Paseka
Predsjednik radničkog vijeća ACREDIA Versicherung AG

Mag. Christa Griemann
Član radničkog vijeća ACREDIA Versicherung AG

Dioničari

OeKB EH Beteiligungs- und Management AG 100%

nadzorno tijelo

Uprava za financijsko tržište (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Beč

Pripadnost komori

Gospodarska komora Beča, Odjel za bankarstvo i osiguranje Specijalizirano zastupstvo osiguravajućih društava u Beču
Udruga austrijskih osiguravajućih društava

Korporativni objekt

Osiguranje kredita i depozita, osiguranje od
Šteta povjerenja, reosiguranje i suosiguranje u ovim granama osiguranja.

Osnovni smjer

Svrha web stranice ACREDIA Versicherungs AG je pružiti informacije o tvrtki i njenim proizvodima.
Ova informacija nije ponuda u pravnom smislu.

Koncept i dizajn web stranice:

Inovativan
Quirin Anhofer, Augsburg, Njemačka

Implementacija web stranice:

Inovativan
Quirin Anhofer, Augsburg, Njemačka

Usluge poslužitelja:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Espelkamp, ​​Njemačka

Koncept i dizajn ACREDIA Customer Tool-a

crossconnect GmbH, Beč
Implementacija: openForce Information Technology GesmbH,
Beč Mjesto proizvodnje i izdanja Beč

Ostala društva grupe

ACREDIA Services GmbH
Himmelpfortgasse 29
1010 Beč

Tel.: +43 (0)5 51 02-2222
office@acredia.at
www.acredia.at

Oblik poduzeća: društvo s ograničenom odgovornošću

Matični broj: 36201m

Sud u trgovačkom registru:

Bečki trgovački sud PDV broj: ATU 67992639

ID vjerovnika za SEPA

Izravno zaduženje: AT73ZZZ00000008322

generalni direktor

Mag. Marina Machan-Kaiser, Dr. Hubert Viehauser

Pripadnost komori

Bečka gospodarska komora

dioničar

ACREDIA osiguranje AG, 100%

Korporativni objekt

kreditna agencija
Naplata dugova
Trgovina računalima
Informacijske usluge IT usluge

Kontakt

ACREDIA osiguranje AG

Himmelpfortgasse 29
1010 Beč
Tel.: +43 (0)5 51 02-2222
office@acredia.at

Kontakt per Telefon:

Kontakt per Mail: