ACREDIA Grading - vaše poslovanje na prvi pogled.

Z ACREDIA Grading imate zanesljiv pregled nad svojim poslovanjem: jasno opredeljena lestvica bonitetnih ocen omogoča pregledno in jasno ocenjevanje kreditne sposobnosti.

acredia-boni_verlaesslich_shutterstock_1023150370

Preverjeno

acredia-boni_verlaesslich_shutterstock_1023150370

Zanesljivo

acredia-boni_verlaesslich_shutterstock_1023150370

Praktično

Kaj pomeni "Grading"?

Za koga je to zanimivo?

Vsa podjetja, zavarovana pri družbi ACREDIA, imajo od ACREDIA Grading koristi. Zavarovalna vsota, določena za preverjanega kupca, dobi v kombinaciji z bonitetno oceno dodatno vrednost: bolje je možno oceniti stabilnost prevzete obveznosti.

Za katere kupce je na voljo ACREDIA Grading?

Zavarovano podjetje pridobi grading za vse tiste kupce, za katere ACREDIA odobri zavarovalno vsoto.

Kako ACREDIA določi bonitetno oceno kupca?

Kakšne koristi imam od tega?

Kakšna je pomembnost ACREDIA Grading-a?

Preberite informacije o posameznih razredih.

Kako hitro lahko pridobim ACREDIA Grading?

Prenosi

Tukaj najdete vse informacije in splošne pogoje o ACREDIA Grading:

Informativni obrazec ACREDIA Grading & Splošni pogoji

Opis posameznih razredov ocenjevanja

1. odlična kreditna sposobnost

Tveganje pred izpadom plačila je zanemarljivo, finančna stabilnost pa izredno visoka. Zelo malo verjetno je, da bi nanjo lahko negativno vplivali predvidljivi dogodki. Odpornost na nepredvidljive dogodke je zelo visoka.

Tveganje pred izpadom plačila je zelo nizko, finančna stabilnost pa zelo visoka. Zelo malo verjetno je, da bi nanjo lahko negativno vplivali predvidljivi dogodki. Odpornost na nepredvidljive dogodke je zelo visoka.

Tveganje pred izpadom plačila je nizko, finančna stabilnost pa visoka. V primerjavi z razredoma 1 in 2 lahko nanj prej in močneje delujejo zunanji vplivi ali gospodarske razmere.

Tveganje pred izpadom plačila je razmeroma nizko, finančna stabilnost je ustrezna. V primerjavi z razredom 3 je večja verjetnost, da se bo finančna trdnost zaradi negativnih dogodkov zmanjšala.

Tveganje pred izpadom plačila je povprečno. Spremembe kreditne sposobnosti je treba pozorno spremljati. Na poslabšanje gospodarskega stanja je treba predvideti ustrezen odzivni čas.

Tveganje pred izpadom plačila je nadpovprečno. Lahko se sklepajo kratkoročna in previdna poslovna sodelovanja. Velika odvisnost od gospodarskih in političnih razmer. Nizka odpornost na nepredvidljive dogodke.

Tveganje pred izpadom plačila je visoko. Reakcijski čas v primeru poslabšanja kreditne sposobnosti je omejen. Zelo velika odvisnost od vseh zunanjih vplivov.

Odzivni čas v primeru poslabšanja kreditne sposobnosti ni več na voljo. Zdi se, da podjetje ne more več delovati neodvisno. Ni odpornosti na nepredvidljive dogodke.

Plačilna nesposobnost lahko kadar koli nastopi.

NR – ocena ni več mogoča.

Kontakt per Telefon:

Kontakt per Mail: