kreditno zavarovanje ACREDIA: Izjava o omejitvi odgovornosti

Odgovornost

Informacije, ki so na voljo na spletnih straneh družbe Acredia in njenih blagovnih znamk, vključno s hiperpovezavami in datotekami za prenos, ne predstavljajo nasveta o pravnih, davčnih ali drugih zadevah. Te informacije so namenjene le splošnim informacijam.

Vse besedilo na Acredijinem spletnem mestu je bilo skrbno pregledano. Kljub temu Acredia ne jamči za točnost, popolnost in aktualnost zagotovljenih informacij.

Poleg tega Acredia ne prevzema odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, nastalo v zvezi z uporabo tega spletnega mesta. Acredia prav tako ni odgovorna za škodo, ki bi nastala zaradi nerazpoložljivosti spletnega mesta ali napak v njegovem delovanju.

Povezave na druga spletna mesta, ki niso podjetja, so bile skrbno izbrane. Za vsebino in obliko spletnih strani, na katere vodijo hiperpovezave, je odgovoren zadevni ponudnik. Acredia ne prevzema nobene odgovornosti za te ponudnike.

Avtorske pravice

Vse pravice pridržane. Razmnoževanje besedila in podatkov, vključno z njihovim shranjevanjem in uporabo na optičnih ali elektronskih napravah za shranjevanje podatkov, je dovoljeno le v okviru pogodbe ali po predhodnem soglasju družbe Acredia. Uporaba podatkov, vključno z njihovim vnosom v spletne storitve, zbirke podatkov ali spletna mesta, s strani nepooblaščenih tretjih oseb je prepovedana.

Varstvo podatkov

ACREDIA zelo resno obravnava varstvo vaših osebnih podatkov. Zato je varstvo podatkov pomemben in sestavni del naših postopkov, izdelkov in storitev. Vaše osebne podatke obdelujemo izključno v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni o varstvu podatkov. Z vašimi podatki seveda ravnamo skrbno, jih hranimo kot zaupne in jih varujemo pred zlorabo. Pravilnike o zasebnosti družbe ACREDIA si oglejte tukaj.

Kontakt per Telefon:

Kontakt per Mail: