Acredia bietet internationalen Schutz Ihrer Forderungen - auch in Serbien, Bosnien und Nordmazedonien.

ACREDIA Fronting - Vaša prednost na međunarodnom nivou za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Severnu Makedoniju.

globalno
transparentno
pouzdano

Acredia je vodeće austrijsko kreditno osiguranje sa više od 50% udela na tržištu*. Kao deo kompanije Euler Hermes, globalno vodeće kompanije koja se bavi kreditnim osiguranjem, Acredia je zadužena za tržišta Austrije i jugoistočne Evrope.
 
Acredia sarađuje sa lokalnim fronting partnerima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji. Ova saradnja sa lokalnim osiguravajućim društvima, uparena sa stručnim znanjem kompanije Acredia pruža kako podružnicama međunarodnih grupa, tako i nacionalnim kompanijama mogućnost, da u vidu globalnih polisa zaštite potraživanja na lokalnom i međunarodnom nivou. Ovo rešenje 100% ispunjava lokalne pravne propise.
Dinamičan rast naših klijenata – kako podružnica međunarodnih grupa tako i lokalnih kompanija u prethodno navedenim zemljama – dovodi do sve veće potražnje za kreditnim osiguranjem.
Ako imate pitanja na tu temu kao kompanija, posrednik ili savetnik, obratite nam se bez odlaganja. 

 

*Stanje 2022.

kontakt

ACREDIA Versicherung AG

Mag. Alexander Knabl, MSc.

Himmelpfortgasse 29, 1010 Wien